Tra cứu tên, cách viết tên mình theo tiếng nước ngoài

Tên của bạn khi dịch sang tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ được viết và đọc như thế nào? Hãy cùng Tenban.net tra cứu bằng cách nhập tên của bạn vào ô dưới nhé. Sẽ có nhiều điều thú vị đấy.

Nhập tên của bạn để tra cứu

Những tên mà người dùng khác cũng tra cứu

 • Phùng Thị Minh Hằng 3 giờ trước

  Tên Phùng Thị Minh Hằng được viết theo tiếng Trung Quốc là: 冯 氏 明 姮 - Féng Shì Míng Héng và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 봉 이 명 흥 - Bong Yi Myung Heung ... Xem đầy đủ

 • 2024 11 giờ trước

  Tên 2024 được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Đặng Thị Ngọc Trâm 19 giờ trước

  Tên Đặng Thị Ngọc Trâm được viết theo tiếng Trung Quốc là: 邓 氏 玉 簪 - Dèng Shì Yù Zān và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 등 이 옥 침 - Deung Yi Ok Chim ... Xem đầy đủ

 • Trần Thị Ngọc Thảo 23 giờ trước

  Tên Trần Thị Ngọc Thảo được viết theo tiếng Trung Quốc là: 陈 氏 玉 草 - Chen Shì Yù Cǎo và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 진 이 옥 초 - Jin Yi Ok Cho ... Xem đầy đủ

 • Phan Thị Ngọc Huyền 1 ngày trước

  Tên Phan Thị Ngọc Huyền được viết theo tiếng Trung Quốc là: 番 氏 玉 玄 - Fān Shì Yù Xuán và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 반 이 옥 현 - Ban Yi Ok hyeon ... Xem đầy đủ

 • Cao Thị Hồng Nhung 1 ngày trước

  Tên Cao Thị Hồng Nhung được viết theo tiếng Trung Quốc là: 高 氏 红 绒 - Gāo Shì Hóng Róng và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 고 이 홍 늉 - Ko (Go) Yi Hong Nyung ... Xem đầy đủ

 • Ngọc Ánh 1 ngày trước

  Tên Ngọc Ánh được viết theo tiếng Trung Quốc là: 玉 映 - Yù Yìng và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 옥 영 - Ok Yeong ... Xem đầy đủ

 • Tôi Tên Là Thu Hà 1 ngày trước

  Tên Tôi Tên Là Thu Hà được viết theo tiếng Trung Quốc là: ... - và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: ... - ... Xem đầy đủ

 • Trần Thị Thu Hà 1 ngày trước

  Tên Trần Thị Thu Hà được viết theo tiếng Trung Quốc là: 陈 氏 秋 河 - Chen Shì Qiū Hé và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 진 이 서 하 - Jin Yi Su Ha ... Xem đầy đủ

 • Huỳnh Phan Ngọc Anh 2 ngày trước

  Tên Huỳnh Phan Ngọc Anh được viết theo tiếng Trung Quốc là: 黄 番 玉 英 - Huáng Fān Yù Yīng và được viết theo tiếng Hàn Quốc là: 황 반 옥 영 - Hwang Ban Ok Yeong ... Xem đầy đủ

Bạn không tìm thấy tên của bạn trên hệ thống? Hãy đóng góp tên của bạn vào hệ thống website bằng cách CLICK VÀO ĐÂY để thêm.